|kalendar
  

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

 

Održan intenzivni kurs iz Geografskog informacionog sistema

Od 03. – 24. decembra 2016. godine, u Laboratoriji za Geografski informacioni sistem na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, u organizaciji Geografskog društva Tuzlanskog kantona, održan je kurs pod nazivom Uvod u Geografski informacioni sistem (QGIS) - stručno osposobljavanje nastavnika sa Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli za rad u Geografskom informacionom sistemu.


Pročitaj više     Galerija slika

 

 

Besplatne baze podataka

Na Univerzitetu su dostupne besplatne baze podataka sa naučnim člancima:

ASTM Compass includes access to a full collection of ASTM's industry-leading standards, 1,700 technical e-books, 8 journals and assorted research information. Used by over 2,000 universities worldwide including 90% of The Times Higher Education's Top 100 universities it is a key resource for undergraduate students, professors/teaching staff, post graduates and researchers. (pristup do 31 DEC 2019)

 

BioOne Complete provides access to a full-text database of current scholarly research in the biological, ecological and environmental sciences. The database contains access to over 180 high-impact research journals from 136 not-for-profit society publishers, with over 125,000 full-text articles and growing daily. (pristup do 31 DEC 2018)

 

The Edward Elgar Publishing Journals Collection covers the subjects of law, economics, management and leadership studies. The Edward Elgar Publishing Development Studies e-book Collection is an interdisciplinary collection of books covering many areas of development studies including finance, economics, innovation studies, infrastructure development, health, corporate governance, public and social policy, migration, research methods, intellectual property, legal reform, and more. (pristup do 31 DEC 2019)

 

The New England Journal of Medicine publishes content with an emphasis on internal medicine and sub-specialty areas, including cardiology, emergency medicine, endocrinology, gastroenterology, hematology/oncology, immunology/allergy, infectious disease, nephrology, neurology/neurosurgery, pulmonary, and rheumatology. (pristup do 31 DEC 2018)

 

 

 

The Internet of Things

Senad Karić, H&H inc. Development and Research, Tuzla

Gdje: Univerzitetska 2, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet, Amfiteatar

Kada: Četvrtak 10.11.2016., 12,00 h

Promo poster: pmf

 

 

KONAČNA RANG LISTA - II CIKLUS


KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA UPIS NA II (DRUGI) CIKLUS STUDIJA U AK.2016/17.

Preuzmite dokument: pmf

 

 

 

PRIVREMENA RANG LISTA - II CIKLUS


PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA II CIKLUS STUDIJA PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/17. GODINI

Biologija: pmf Fizika: pmf Hemija: pmf Matematika: pmf

 

 

 

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI KVALIFIKACIONI ISPIT U TREĆEM UPISNOM ROKU ODRŽANOM 14.09.2016.GOD. NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI

Preuzmite dokument: pmf

 

 

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA III UPISNI ROK

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U TREĆEM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AK.2016/2017.GODINI

Preuzmite dokument: pmf

 

 

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA II UPISNI ROK

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U DRUGOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AK.2016/2017.GODINI

Preuzmite dokument: pmf

 

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA

KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI KVALIFIKACIONI ISPIT U PRVOM UPISNOM ROKU ODRŽANOM 01.07.2016.GOD. NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI

Preuzmite dokument: pmf

 

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA

ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AK.2016/2017.GODINI

Preuzmite dokument pmf

 

 

U P U T S T V O

O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA PRIRODNO – MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2016/2017. GODINI

Preuzmite dokument:

 

 

OBAVJEŠTENJE

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje

DANE PRIRODNIH NAUKA.

Prijem za nastavnike i učenike četvrtih razreda srednjih škola održaće se:

18.03.2016.g i 25.03.2016.g

Aktivnosti su planirane prema sledećem rasporedu:

1. Prijem za nastavnike i učenike srednjih škola

2. Prezentacija fakulteta i obilazak laboratorija

3. Raspored po laboratorijama uz organizovanu prezentaciju kurseva

 

Dan hemije i biologije 18.03. 2016.g:

HEMIJA

Kontakt osoba: Dr.sc. Almir Šestan, docent

almir.sestan@untz.ba

09,00 h - 11,00 h

BIOLOGIJA  

Kontakt osoba: Dr.sc. Amela Hercegovac,  docent

amela.hercegovac@untz.ba

11,00 h - 14,00 h

 

Dan matematike i fizike 25.03.2016.g :

FIZIKA

Dr.sc. Amela Softić, docent

amela.softic@untz.ba

09,00 h - 11,00 h

MATEMATIKA

Dr. sc. Mirela Demirović, docent

mirela.demirovic@untz.ba

11,00 h - 14,00 h

 

Dan geografije 25.03.2016.g :

GEOGRAFIJA

Dr.sc. Sabahudin Smajić, docent

sabahudin.smajic@untz.ba

09,00 h - 11,00 h

 

 

Poziv za I (prvu) sjednicu Vijeća doktorskog studija (III) ciklus –„Biologija“ za ak. 2015/16 Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Izvod iz ZAPISNIKA

 

Informacije o upisu na studijske programe trećeg ciklusaKONKURS za upis kandidata na treći ciklus studija – doktorski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i u akademskoj 2015/16. godini 

 


Prijava na Konkurs dostavlja se na propisanom obrascu koji možete preuzeti ovdje


Dodatne informacije možete dobiti na telefon:

035 320 862 i 035 320 860 (Dekan fakulteta Dr. Suad kunosić)

035 320 864 (Šef studentske službe Amira Barjaktarević)

035 320 863 (Pomoćnik generalnog sekretara Tatjana Brekalo, dipl.pravnik)


INFORMACIJE I UVJETI ZA UPIS DOKTORSKOG STUDIJA

BIOLOGIJA

FIZIKA

GEOGRAFIJA

HEMIJA 

 

 

 

 

 O B A V I J E S T


Obavještavamo sve zainteresirane da će Mr.sci. Zoran Jasak braniti projekt
doktorske disertacije pod radnim nazivom

INVARIJANTNOST SUMA I
NEKA NOVA SVOJSTVA BENFORDOVOG ZAKONA


dana 14.06.2014. godine u 12 sati u Sali 205 Prirodno matematičkog fakulteta,
pred komisijom u sastavu:


1. Dr.sc. Harry Miller, profesor emeritus
2. Dr.sc. Ivan Aranđelović, vanredni profesor
3. Dr.sc. Mehmed Nurkanović, redovni profesorTuzla , 09.06.2014. godine

 

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Obaviještavamo sve zainteresirane da će Mr.sc. Samir Karasuljić braniti projekat doktorske disertacije pod radnim nazivom

DISKRETIZACIJA DVODIMENZIONALNOG SEMILINEARNOG
SINGULARNO-PERTURBACIONOG RUBNOG PROBLEMA”

Dana 30.05.2014. godine u 13 sati u Sali 205, Prirodno matematičkog fakulteta, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Enes Duvnjaković, vanredni profesor
  2. Dr.sc. Nermin Okičić, docent
  3. Dr.sc. Vedad Pašić, docent

 

Tuzla , 26.05.2014.

 

Udruženje biologa Tuzlanskog kantona (UBTK)

Poziv na sastanak UBTK

Dnevni red

  1. Priprema za takmičenje iz biologije i stanje biologije u osnovnim i srednjim školama
  2. Tekuća pitanja

 

Sastanak UBTK će se održati u petak, 25.04.2014. u 16,00 sati u prostorijama Odsjeka za biologiju, na Prirodno-matematičkom fakultetu.
                                                                                 
Predsjednik Udruženja biologa TK

Prof.dr. Rifet Terzić

 

 

 

 

 

PRIMJERI ZADATAKA ZA PRIJEMNE ISPITE (DODIPLOMSKI STUDIJ)

 

- ODSJEK BIOLOGIJA

   2010 biologija I biologija II dipl. biolog A dipl biolog B prof. biol. A prof. biol. B primjeri pitanja za prijemni ispit 2013 prijemni biologija test A

 

- ODSJEK FIZIKA

   2008   2009   2010 2013 primj. -edukacija A primj. -edukacija B primj. -edukacija C

 

- ODSJEK GEOGRAFIJA

   2005 - 2009 2010 I rok III rok 2011 grupa A grupa B grupa C 2012 grupa A grupa B grupa C 2013 grupa A grupa B grupa C

 

- ODSJEK HEMIJA

  2013 test A test B test C Pitanja za PRIJEMNI ISPIT za studij hemije (Odsjek – Hemija) PMF-a  

 

- ODSJEK MATEMATIKA

   2006 2008 2009   2010 2013 test A test B test C

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Globalna dinamika i KAM teorija za neke monotone diferentne jednadžbe drugog reda “,

kandidata mr. sc. Sabine Jašarević, prof. matematike, održat će se dana 15.03.2014. godine u 11,00 sati. Projekat je pod vodstvom akademika profesora Mustafe Kulenovića, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Bazeni privlačenja jednog racionalnog anti-kompetitivnog sistema i Naimark-Sackerova bifurkacija jedne kvadratne racionalne diferentne jednadžbe drugog reda “,

kandidata mr. sc. Samre Moranjkić, prof. matematike, održat će se dana 15.03.2014. godine u 11,45 sati. Projekat je pod vodstvom dr. sc. Zehre Nurkanović, vanrednog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 

Tuzla, 12.03. 2014.godine,

Sekretar PMF

 

 

OBAVIJEST O SASTANKU UBTK

Sastanak UBTK održat će se u subotu 15.03.2014. u 13h, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Pripreme za organizaciju takmičenja iz biologije u 2014. 2. Tekuća pitanja. Sastanak će se održati na Odsjeku za biologiju, Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli.

Predsjednik Udruženja biologa TK Prof.dr. Rifet Terzić

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Javna odbrana projekta doktorske disertacije pod naslovom:

„Moduli konveksnosti na normiranim prostorima“,

kandidata mr. sc. Amre Rekić - Vuković, prof. matematike, održat će se dana 28.02.2014. godine u 11,30 sati.

Sastav komisije:
1. Dr.sc. Ivan Aranđelović, vanredni profesor, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
2. Dr.sc. Nermin Okičić, docent, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli,
3. Dr.sc. Enes Duvnjaković, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

Tuzla, 26.02. 2014.godine,

Sekretar PMF

 

 

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Javna odbrana teme za izradu doktorske disertacije pod naslovom:

„Sezonska distribucija i karakterizacija Listeria monocytogenes u rijeci Spreči“,

kandidata mr. sc. Suada Širanovića, prof. biologije, održat će se dana 22.01.2014. godine
u 15 sati
.

Komisija za ocjenu uvjeta mr. sc. Suada Širanovića, kandidata za sticanje naučnog stepena doktora nauka i podobnosti teme za izradu doktorske disertacije pod nazivom: “Sezonska distribucija i karakterizacija Listeria monocytogenes u rijeci Spreči“ je u sastavu:
1. Dr.sc. Anesa Jerković Mujkić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast “Mikrobiologija i citologija”, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik,
2. Dr.sc. Snježana Hodžić, vanredni profesor, za užu naučnu oblast “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija”,Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član,
3. Dr.sc. Fatima Numanović, vanredni profesor, za za nastavne predmete “Medicinska mikrobiologija sa imunologijom” i Medicinska mikrobiologija sa parazitologijom” Medicinski fakultet Univerzitet u Tuzli , član.

 

Tuzla, 15.01. 2014.godine,

Sekretar PMF

 

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Tuzla, 09.01.2014.godine

 

Cijenjena /i   _____________________________________________

                Ćast  nam je pozvati  Vas da prisustvujete uvodnim predavanjima na    doktorskIm  studijama  ( III ciklus ) iz biologije i fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu  Univerziteta u Tuzli dana  10.01.2014. godine  sa početkom u 10 ,30 sati. (sala za sjednice  fakulteta  )

  

S  poštovanjem

                                                                                     DEKAN  FAKULTETA:

                                                                         Dr.sc. Rifet  Terzić, redovni  profesor

 

 

 

OBAVIJEST ZA KANDIDATE DRUGOG CIKLUSA U ŠK. 2013/2014.

UPIS ZA SVE SMJEROVE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA VRŠIT ĆE SE U VREMENSKOM PERIODU OD 23.12.2013. DO 27.12.2013. U PROSTORIJAMA STUDENTSKE SLUŽBE.

ZA UPIS JE POTREBNO DOSTAVITI:

1. KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL KOJI SE KUPUJE U SKRIPTARNICI KOD
TEHNOLOŠKOG FAKULTETA

2. 2 SLIKE

3. UPLATNICA NA IZNOS OD 1.250,00 KM

DRUGA RATA SE UPLAĆUJE OD 1.250,00 KM PO ZAVRŠETKU SLUŠANJA ZIMSKOG SEMESTRA

UPLATE VRŠITI NA RAČUN KAKO SLIJEDI:

RAČUN PRIMAOCA 1321000256000080

VRSTA PRIHODA 722631

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 2404001

OPĆINA 094

POZIV NA BROJ 7035000000

 

OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE III CIKLUSA STUDIJA

UPIS U I GODINU STUDIJA I UPLATE ZA (I SEMESTAR) VRŠIT ĆE SE OD 12.12.2013. DO 19.12.2013. GODINE ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME.

ZA UPIS JE POTREBAN KOMPLETAN UPISNI MATERIJAL KOJI ĆETE UZETI U NAŠOJ SKRIPTARNICI, 2 SLIKE FORMATA KAO ZA PASOŠ I UPLATE ZA KANDIDATE KOJI SU ZAVRŠILI II CIKLUS U TRAJANJU OD JEDNE GODINE 2.500,00 KM I KANDIDATI KOJI SU ZAVRŠILI POSTDIPLOMSKI STUDIJ U TRAJANJU OD DVIJE GODINE IZNOS OD 2.000,00 KM.

Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta

                                                                                                    Prof.dr. Rifet Terzić

 

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Javna odbrana teme za izradu doktorske disertacije pod naslovom:

„Istraživanje nivoa radioaktivnosti građevinskih materijala Bosne i Hercegovine“,

kandidata mr. sc. Eme Hankić, prof. fizike, održat će se dana 28.11.2013. godine (četvrtak) u 09 sati, u sali za sjednice na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Tuzla, 20.11. 2013.godine,

Sekretar PMF

 

 

KALENDAR TAKMIČENJA IZ BIOLOGIJE U školskoj 2013/14

Udruženje biologa TK (UBTK) napravilo je kalendar takmičenja za 2013/14 u dogovoru sa PZ Tuzla, kako bi omogućili učenicima učestvovanje na svim takmičenjima za koja imaju interes.

Predsjednik UBTK Dr. Rifet Terzić, redovni profesor

 

 

OBAVIJEST O SASTANKU UBTK

Sastanak UBTK održat će se u subotu 26.10.2013. u 10h, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Pripreme za organizaciju i utvrđivanje termina takmičenja iz biologije za osnovne i srednje škole. 2. Tekuća pitanja. Sastanak će se održati na Odsjeku za biologiju, Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli. Tuzla, 21.10.2013.

Predsjednik Udruženja biologa TK Prof.dr. Rifet Terzić

 

 

 

OBAVIJEST O SASTANKU UBTK

Sastanak UBTK održat će se u subotu 07.09.2013. u 10h i 15min, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Pripreme za organizovanje obilježavanja 10 godina rada UBTK. 2. Tekuća pitanja. Sastanak će se održati na Odsjeku za biologiju, Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli. Tuzla, 4.9.2013.

Predsjednik Udruženja biologa TK Prof.dr. Rifet Terzić

 

 

 

 

PRIVREMENA RANG LISTA PRVI ROK

PRIVREMENA RANG LISTA KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U PRVOM UPISNOM ROKU NA PRIRODNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U TUZLI U AK.2013/14.GODINI

 

 

 

OBAVIJESTI - BIOLOGIJA - UBTK 

 

Dana 06.07.2013. (subota) u 10 sati i 15 minuta održat će se vanredni sastanak Udruženja biologa TK (UBTK).

Dnevni red će se utvrditi na sastanku.

   

Pozivaju se svi članovi Udruženja a posebno nastavnici osnovnih škola da obavezno prisustvuju sastanku.

S poštovanjem,                                                                               

Predsjednik Udruženja biologa TK

Prof.dr. Rifet TerzićUNIVERZITET U TUZLI
Prirodno-matematički fakultet

 

PROGRAM 18. LJETNOG UNIVERZITETA TUZLA

20. – 30. juni  2013. godine

 

Četvrtak: 27.06.2013. godine

16:00 - Seminar: „Savremeni trendovi molekularne genetske dijagnostike “ – Dan 1
Organizator: Prirodno –matematički fakultet
Mjesto održavanja: Sala za sjednice Prirodno –matematičkog fakulteta
Predavači:

  • Prof.dr.sc. Borut Peterlin, Institut za medicinsku genetiku, Slovenija

  • Prof.dr.sc. Danijel Petrović, Medicinski fakultet , Univerzitet u Ljubljani, Slovenija

  • Prof.dr. Rifet Terzić, Prirodno –matematički fakultet, Univerzitet u Tuzli, BiH

 

Petak, 28.06. u 13 sati

13:00 - Seminar: „Savremeni trendovi molekularne genetske dijagnostike “ – Dan 2
Organizator: Prirodno –matematički fakultet

Mjesto održavanja: Sala za sjednice Prirodno –matematičkog fakulteta

 

 

 

 

 

 

OBAVIJESTI - BIOLOGIJA - UBTK 

 

Dana 13.04.2013. (subota) održat će se sastanak Udruženje biologa TK sa sljedećim
dnevnim redom:

 

1.     Pripreme za kantonalno takmičenje iz biologije za srednje i osnovne škole.

2.     Pripreme za obilježavanje desetogodišnjice rada UBTK.

3.     Razno.

 

Sastanak će se održati na Prirodno - matematičkom fakultetu, Odsjek za biologiju, sala 214, sa početkom u 11,00 sati.

pdf


Tuzla, 10.04.2013.

                                                                              

Predsjednik Udruženja biologa TK

Prof.dr. Rifet TerzićOBAVIJESTI - BIOLOGIJA - UBTK 

 

SASTANAK UBTK
 

Dana 23.03.2013. (subota) održat će se sastanak Udruženje biologa TK sa sljedećim
dnevnim redom:

1.  Formiranje Organizacionog odbora za obilježavanje desetogodišnjice postojanja UBTK.

2.     Aktivnosti oko pripreme takmičenja iz biologije.

3.     Razno.

 Sastanak će se održati na Prirodno - matematičkom fakultetu, Odsjek za biologiju, sala 211, sa početkom u 11,00 sati.

 

Tuzla, 18.03.2013.                                                                                 

                                                                      Predsjednik Udruženja biologa TK

                                                                                  Prof.dr. Rifet Terzić  pdf
OBAVJEŠTENJE

POČETAK II CIKLUSA STUDIJA NA PMF-u

Dana 22.12.2012. (subota) održat će se sastanak svih polaznika II ciklusa studija sa dekanom fakulteta i voditeljima studijskih odsjeka.

Sastanak će se održati na Prirodno - matematičkom fakultetu
sa početkom u 10,00 sati.

Nakon sastanka, u 11,00 sati, počinje nastava II ciklusa studija. Tuzla, 18.12.2012.
                           
                                                                                Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta

                                                                                                    Prof.dr. Rifet Terzić


OBAVIJESTI - BIOLOGIJA - UBTK 

 

SASTANAK UBTK
 

Godišnja izvještajno - izborna skupština UBTK održat će se u subotu  08.12.2012. u 11,00 sati, sa sljedećim dnevnim redom:
 
1.  Izvještaj o radu UBTK u 2012.
2.  Izbor radnih tijela Udruženja za 2013.
2.  Razno.
 
Sastanak će se održati na Odsjeku za biologiju (sala 214), Prirodno - matematičkog
fakulteta u Tuzli.  
 

Tuzla, 30.11.2012. Predsjednik Udruženja biologa TK Prof.dr. Rifet Terzić  pdfKONKURS 

 

KONKURS za upis kandidata na drugi ciklus studija – master magistarski studij na fakultete Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2012/13. godini

 

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS KANDIDATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA - obrazac

 

Odluka o broju studenata za upis na drugi ciklus studija - master/magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Tuzli i utvrđivanju visine školarine u akademskoj 2012/2013. godini

HEMIJA: Studijski program II ciklusa studija:
Edukacija 
edukacija                 PRIMIJENJENA HEMIJA   primijenjena  

 

OBAVIJESTI - BIOLOGIJA - UBTK 

 

Dana 20.10.2012. (subota) sa početkom u 11,30 sati održat će se sastanak Udruženja biologa TK sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o organizaciji takmičenja za učenike osnovnih i srednjih škola iz biologije.

2. Razno.

Sastanak će se održati na Odsjeku za biologiju (sala 211), Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli.

Tuzla, 17.10.2012. Predsjednik Udruženja biologa TK Prof.dr. Rifet Terzić  

 

 

Dana 24.03.2012. (subota) sa početkom u 10,30 sati održat će se sastanak
      Udruženja biologa TK sa sljedećim dnevnim redom:

1. Informacije u vezi takmičenja i formiranja organizacionog odbora za
          kantonalno i federalno takmičenje.

2. Tekuća pitanja.

Sastanak će se održati na Odsjeku za biologiju (sala 211),
      Prirodno - matematičkog fakulteta u Tuzli.

Tuzla, mart, 2012., Predsjednik Udruženja biologa TK Prof.dr. Rifet Terzić      

 

 

 OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Javna odbrana teme za izradu doktorske disertacije pod naslovom: „Prostorni i populacioni razvoj gradskih naselja u slivu rijeke Spreče“, kandidata mr. sc. Damira Džafića, profesora historije i geografije, održat će se dana 02.02.2012. godine u 13,00 sati, u sali br. 111. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Javna odbrana teme za izradu doktorske disertacije pod naslovom: „Prirodno i historijsko naslijeđe Tuzlanskog kantona kao osnova razvoja turizma“, kandidata mr. sc. Jusufa Omerovića, profesora historije i geografije, održat će se dana 02.02.2012. godine u 14,00 sati, u sali br. 111. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Tuzla, 25.01.2012.godine   

 DEKAN FAKULTETA

Dr. sc. Rifet Terzić, redovni pofesor

 

 OBAVIJESTI - BIOLOGIJA - UBTK 

Dana 27.01.2012. održat će se sastanak Udruženje biologa TK sa sljedećim dnevnim redom:

1. Zastupljenost nastave biologije u osnovnim i srednjim školama.

2. Tekuća pitanja.

Sastanak će se održati na Prirodno - matematičkom fakultetu, Odsjek za biologiju,
      sala 214, sa početkom u 14,30 sati. Tuzla, 24.01.2012.

Predsjednik Udruženja biologa TK Prof.dr. Rifet Terzić               

 

OBAVJEŠTENJE

UNIVERZITET U TUZLI, PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Javna odbrana teme za izradu doktorske disertacije pod naslovom:

„Nivoi radioaktivne kontaminacije pouzdanih bioindikatora na teritoriji
        Bosne i Hercegovine“
,

kandidata mr. sc. Alme Damjanović, prof. fizike, održat će se dana 16. 01. 2012. godine u 9,00 sati, u sali br. 105. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Tuzla, 10.01. 2012.godine,

DEKAN FAKULTETA Dr. sc. Rifet Terzić, redovni pofesor

 

 

      Informativni časopis STUDENT, decembar 2011

Prilog o Prirodno - matematičkom fakultetu u Tuzli:

"Kvalitet u obrazovanju kompetentnih stručnjaka" 

 

 

UDRUŽENJE BIOLOGA TK (UBTK)

Dana 19.11.2011. (subota) održati će se sastanak UBTK sa početkom u 11 sati
      na PMF Odsjek za biologiju, sala 211.

Dnevni red

Dnevni red će se utvrditi na sastanku.

Mole se svi članovi UBTK da zbog važnosti sastanka obavezno prisustvuju.

PREDSJEDNIK UBTK

Dr.sc. Rifet Terzić, red.prof.

 

 

 

BIOLOGIJA - II ciklus zvanje: MASTER BIOLOGIJE

usmjerenja:

EDUKACIJA U BIOLOGIJIGENETIKA I MOLEKULARNA BIOLOGIJA

BIOSISTEMATIKA I FIZIOLOGIJAEKOLOGIJA I ZAŠTITA PRIRODE

MIKROBIOLOGIJAPRIMJENJENA BIOLOGIJA