|kalendar
  

Prirodno-matematički fakultet

Odsjek: MATEMATIKA

 

Odsjek matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu egzistira od 2001. godine (ranije odsjek matematika-fizika na Filozofskom fakultetu u Tuzli), a pokriva nastavu matematike i na svim ostalim fakultetima Univerziteta u Tuzli. Odsjek raspolaže sa slijedećim kadrovima: 16 doktora matematike (od toga 4 redovna profesora, 5 vanrednih profesora i 7 docenata), 3 magistra nauka i 15 asistenata.

Od 2001./2002. inovirani su nastavni planovi i programi u cilju edukacije studenata iz oblasti primjenjene matematike. Zbog izražene tehničke orijentacije univerziteta, 2004. godine pokrenut je postdiplomski studij iz oblasti primjenjene matematike. Na postdiplomski studij upisano je 19 kandidata iz cijele BiH. U cilju što kvalitetnije realizacije nastavnih planova i programa PDS-a, odsjek održava saradnju sa eminentnim profesorima iz SAD-a, Švedske, Osijeka, Zagreba, Sarajeva i Beograda. Odsjek posjeduje vrlo moderan informatički kabinet opremljen potrebnim licencnim softwareom i specijaliziranim paketima (Matlab, Mathematica, Statistika).

U cilju razvoja naučno-istraživačkog rada, otvorene su mogućnosti saradnje sa drugim univerzitetima i razvojnim granama kao što su energetika, rudarstvo, hemijska i metalna industrija, kojima fakultet nudi interesantna znanja iz slijedećih matematičkih oblasti: - Obične diferencijalne jednačine - Parcijalne diferencijalne i integralne jednačine - Diferentne jednačine - Statistika i vjerovatnoća - Matematičko modeliranje - Stohastički i dinamički procesi - Numerička matematika - Problemi transporta - Problemi rezervi i skladištenja - Algoritmi i programiranje - Aktuarska matematika - Problemi optimizacija i stabilnosti.

_________________________________________________________________

OBAVIJESTI, AKTUELNOSTI I INFORMACIJE

 

DOKTORSKI STUDIJ

Odsjek za matematiku PMF-a u Tuzli je odabran među 12 partnera projekta Tempus IV "SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences" EC, koji je krenuo 15.01.2009.

Link na zvaničnu web stranicu projekta

 

_________________________________________________________________