Trenutna nastava

 • Danas 2012

  Diferencijalni račun funkcija jedne promjenljive

  Predmet prve godine dodiplomskog studija matematike.

 • Danas 2007

  Diferencijalna geometrija

  Predmet treće godine dodiplomskog studija matematike.

 • Danas 2007

  Matematika za ekonomiste

  Predmet prve godine dodiplomskog studija ekonomije.

 • Danas 2011

  Napredni softver Mathematica

  Predmet postdiplomskog studija matematike.

Prošla nastava

 • 2016 2015

  Mjera i integral

  Predmet treće i četvrte godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2016 2007

  Viša geometrija

  Predmet četvrte godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2016 2011

  Matematičke metode u fizici

  Predmet četvrte godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2016 2010

  Matematika II

  Predmet prve godine dodiplomskog studija elektrotehnike.

 • 2009 2007

  Parcijalne diferencijalne jednačine

  Predmet četvrte godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2014 2007

  Primjena softvera Mathematica I

  Predmet četvrte godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2014 2007

  Primjena softvera Mathematica II

  Predmet četvrte godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2014 2011

  Praktikum softvera Mathematica

  Predmet druge godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2008 2009

  Popularna matematika

  Predmet treće i četvrte godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2013 2011

  Odabrana poglavlja algebre i geometrije

  Predmet postdiplomskog studija matematike.

 • 2013 2011

  Matematički softveri u nastavi matematike

  Predmet postdiplomskog studija matematike.

 • 2009 2008

  Matematika I

  Predmet prve godine dodiplomskog studija mašinstva.

 • 2011 2009

  Matematika II

  Predmet prve godine dodiplomskog studija fizike.

 • 2010 2009

  Matematika IV

  Predmet druge godine dodiplomskog studija građevine.

 • 2003 2001

  Matematički algoritmi

  Cjelogodišnji predmet treće godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2003 2001

  Primjena računara u nastavi matematike

  Cjelogodišnji predmet četvrte godine dodiplomskog studija matematike.

 • 2003 2002

  Matematička analiza I

  Cjelogodišnji predmet prve godine dodiplomskog studija matematike (saradnik)

 • 2002 2001

  Matematička analiza II

  Cjelogodišnji predmet druge godine dodiplomskog studija matematike (saradnik)

 • 2003 2001

  Mjera i integracija

  Cjelogodišnji predmet treće godine dodiplomskog studija matematike (saradnik)

 • 2003 2001

  Parcijalne diferencijalne i integralne jednačine

  Cjelogodišnji predmet četvrte godine dodiplomskog studija matematike (saradnik)

 • 2002 2001

  Matematika I

  Cjelogodišnji predmet prve godine dodiplomskog studija elektrotehnike (saradnik)

 • 2003 2002

  Matematika II

  Cjelogodišnji predmet duge godine dodiplomskog studija elektrotehnike (saradnik)

Obratiti pažnju: Skripta predavanja nije udžbenik! Nekad su materijali napisani na brzinu ili kasno navečer i možda nisu ili su samo minimalno provjerena za greške. Zadržavam pravo da sadržavaju štamparske greške kao i matematičke greške u njima - pozivam vas da mi ukažete na njih ukoliko ih primjetite!

Disclaimer: The lecture notes ate not a tetbook! Sometimes the material was written hastily or late at night and they might not have been checked for errors. I reserve the right for the notes to contain errors, either purely typographical or perhaps mathematical. I invite You to point them out to me if and when You notice them!

Literatura / Reading list

 • Calculus: a complete course
  Adams, Robert A., and Christopher Essex. Calculus: a complete course. Vol. 7. 7th ed. Toronto: Pearson Canada, 2010.
 • Thomas' calculus: early transcendentals
  Ross L. Finney, Maurice D. Weir and Frank R. Giordano. Thomas' calculus: early transcendentals. Addison-Wesley, 2001. Based on the original work by George B. Thomas
 • Calculus: A new horizon
  Anton, Howard, Stephen Davis, and Irl Bivens. Calculus: a new horizon. New York: Wiley, 1999.

Kabinetski sati / Office hours

Možete me naći u kabinetu koji se nalazi na Prirodno-matematičkom fakultetu, kancelarija 313 ili u dekanatu Fakulteta. Kabinetski sati su ponedjeljkom 10.oo-11.oo i srijedom 11:oo-12:oo

U kabinetu i dekanatu sam svaki dan, ali obavezno mi prvo napišete email kako bismo odredili vrijeme sastanka unaprijed.

You can find me at my office located at the Faculty of Science and Mathematics building, room 313 or at the Faculy Dean's offices. My office hours are Mondays 10:00 - 11:00 and Wednesdays 11:00-12:00

I am at my office(s) every day, but you may consider writing an email to fix an appointment first.

Komentari

Svi konstruktivni komentari i kritike su i više nego dobrodošli. Pošaljite email ili me dođite vidjeti u kabinetu.

All constructive comments and criticism are more than welcome. Send an email or come see me in my office.

Ako budete imali problema sa otvaranjem bilo koje stranice, pošaljite mi email, opišite koji operativni sistem (Windows, Linux, Unix?) i browser (Chrome, Seamonkey, Netscape, Mozilla, Internet Explorer) koristite i detaljno opišite šta se dogodilo.

If You have prblems opening this site, please email me, describe what operating system You are using (Windows, Linux, Unix?) and which browser (Chrome, Seamonkey, Netscape, Mozilla, Internet Explorer) You are using describe in detail what happened.

Zadnja modifikacija / last modified: 26. maj 2017.

Predavanja/Lectures

Ovdje možete skinuti i skriptu predmeta u PDF formatu, koja se pretežno sastoji od materijala koji se koristi na slajdovima na predavanjima. Svake godine dolazi do izmjene, pa ne preporučujem printanje prije kraja semestra.


Obratiti pažnju:
Skripta predavanja nije udžbenik! Nekad su materijali napisani na brzinu ili kasno navečer i možda nisu ili su samo minimalno provjerena za greške. Zadržavam pravo da sadržavaju štamparske greške kao i matematičke greške u njima - pozivam vas da mi ukažete na njih ukoliko ih primjetite!

Disclaimer: The lecture notes ate not a tetbook! Sometimes the material was written hastily or late at night and they might not have been checked for errors. I reserve the right for the notes to contain errors, either purely typographical or perhaps mathematical. I invite You to point them out to me if and when You notice them!

Pogledajte website Prof. dr Mehmeda Nurkanovića za mnoge korisne stvari vezane za ovaj predmet.

Literatura / Reading list

 • Matematika za ekonomiste
  M. Nurkanović, O. Kurtanović: Matematika za ekonomiste, PrintCom, Tuzla, 2013.
 • Matematika za ekonomiste
  L. Smajlović: Matematika za ekonomiste, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet, Sarajevo, 2010.
 • Osnovne metode matematičke ekonomije
  Alpha, C. Chiang: Osnovne metode matematičke ekonomije, MATE, d.o.o., Zagreb, 1994.
 • Diferentne jednadžbe – Teorija i primjene
  M. Nurkanović: Diferentne jednadžbe – Teorija i primjene, Denfas, Tuzla, 2008.

Kabinetski sati / Office hours

Možete me naći u kabinetu koji se nalazi na Prirodno-matematičkom fakultetu, kancelarija 313 ili u dekanatu Fakulteta. Kabinetski sati su ponedjeljkom 10.oo-11.oo i srijedom 11:oo-12:oo

U kabinetu i dekanatu sam svaki dan, ali obavezno mi prvo napišete email kako bismo odredili vrijeme sastanka unaprijed.

You can find me at my office located at the Faculty of Science and Mathematics building, room 313 or at the Faculy Dean's offices. My office hours are Mondays 10:00 - 11:00 and Wednesdays 11:00-12:00

I am at my office(s) every day, but you may consider writing an email to fix an appointment first.

Komentari

Svi konstruktivni komentari i kritike su i više nego dobrodošli. Pošaljite email ili me dođite vidjeti u kabinetu.

All constructive comments and criticism are more than welcome. Send an email or come see me in my office.

Ako budete imali problema sa otvaranjem bilo koje stranice, pošaljite mi email, opišite koji operativni sistem (Windows, Linux, Unix?) i browser (Chrome, Seamonkey, Netscape, Mozilla, Internet Explorer) koristite i detaljno opišite šta se dogodilo.

If You have prblems opening this site, please email me, describe what operating system You are using (Windows, Linux, Unix?) and which browser (Chrome, Seamonkey, Netscape, Mozilla, Internet Explorer) You are using describe in detail what happened.

Zadnja modifikacija / last modified: 26. maj 2017.

Predavanja/Lectures

Ovdje možete skinuti i skriptu predmeta u PDF formatu, koja se pretežno sastoji od materijala koji se koristi na slajdovima na predavanjima. Svake godine dolazi do izmjene, pa ne preporučujem printanje prije kraja semestra.


Obratiti pažnju:
Skripta predavanja nije udžbenik! Nekad su materijali napisani na brzinu ili kasno navečer i možda nisu ili su samo minimalno provjerena za greške. Zadržavam pravo da sadržavaju štamparske greške kao i matematičke greške u njima - pozivam vas da mi ukažete na njih ukoliko ih primjetite!

Disclaimer: The lecture notes ate not a tetbook! Sometimes the material was written hastily or late at night and they might not have been checked for errors. I reserve the right for the notes to contain errors, either purely typographical or perhaps mathematical. I invite You to point them out to me if and when You notice them!

Pogledajte website Zorana Lučića za mnoge korisne stvari, kao što je prijevod Elemenata, Osnove Geometrije Davida Hilberta itd.

Literatura / Reading list

 • Differential Geometry: Curves - Surfaces - Manifolds
  W. Kuhnel: Differential Geometry: Curves - Surfaces - Manifolds, 3rd ed, American Mathematical Society, New York (2015)
 • A Comprehensive Introduction to Differential Geometry
  M. Spivak: A Comprehensive Introduction to Differential Geometry; Publish or Perish, Berkeley (1979)
 • Lectures on Classical Dierential Geometry
  D. J. Struik: Lectures on Classical Dierential Geometry, 2nd Ed; Dover, New York (1988)
 • Differential Geometry of Curves and Surfaces
  M. do Carmo: Differential Geometry of Curves and Surfaces; Prentice-Hall, Englewood Clis (1976)
 • Diferencijalna geometrija - Zbirka zadataka i repetitorij
  B. Žarinac-Frančula: Diferencijalna geometrija - Zbirka zadataka i repetitorij; Školska knjiga, Zagreb 1990.
 • Elementi vektorske analize, diferencijalne geometrije i teorije polja
  D. Mihajlović: Elementi vektorske analize, diferencijalne geometrije i teorije polja, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd 1968.
 • Osnovi diferencijalne geometrije
  R. Stojanović: Osnovi diferencijalne geometrije, Beograd 1963.
 • The Classical Differential Geometry of Curves and Surfaces
  R. Stojanović: Osnovi diferencijalne geometrije, Beograd 1963.
 • Course of Differential Geometry
  R. A. Sharipov: Course of Differential Geometry, Bakshir State University, 1996.

Obratiti pažnju: Vježbe su skoro svake godine dosta slične prošlogodišnjim - no ne kopirajte ih od kolega sa prethodnih godina, jer time samo sebi odmažete! Poenta vježbi je da SAMI pokušate riješiti probleme, a rješenja ćete svejedno dobiti naknadno. Vježbe su tu kako bi vam pomogle da lakše svladate gradivo. A vaša aktivnost na vježbama je ono što se računa, ne samo puko predavanje rješenja...

Ako budete imali problema sa ovim vježbama i problemima, posaljite mi email na vedad.pasic@untz.ba, opišite šta pokušavate uraditi i gdje ste zapeli i ja ću vam pokušati pomoći.

Kabinetski sati / Office hours

Možete me naći u kabinetu koji se nalazi na Prirodno-matematičkom fakultetu, kancelarija 313 ili u dekanatu Fakulteta. Kabinetski sati su ponedjeljkom 10.oo-11.oo i srijedom 11:oo-12:oo

U kabinetu i dekanatu sam svaki dan, ali obavezno mi prvo napišete email kako bismo odredili vrijeme sastanka unaprijed.

You can find me at my office located at the Faculty of Science and Mathematics building, room 313 or at the Faculy Dean's offices. My office hours are Mondays 10:00 - 11:00 and Wednesdays 11:00-12:00

I am at my office(s) every day, but you may consider writing an email to fix an appointment first.

Komentari

Svi konstruktivni komentari i kritike su i više nego dobrodošli. Pošaljite email ili me dođite vidjeti u kabinetu.

All constructive comments and criticism are more than welcome. Send an email or come see me in my office.

Ako budete imali problema sa otvaranjem bilo koje stranice, pošaljite mi email, opišite koji operativni sistem (Windows, Linux, Unix?) i browser (Chrome, Seamonkey, Netscape, Mozilla, Internet Explorer) koristite i detaljno opišite šta se dogodilo.

If You have problems opening this site, please email me, describe what operating system You are using (Windows, Linux, Unix?) and which browser (Chrome, Seamonkey, Netscape, Mozilla, Internet Explorer) You are using describe in detail what happened.

Zadnja modifikacija / last modified: 26. februar 2018.

Adresa

Odsjek matematika
Prirodno-matematički Fakultet
Univerzitetska 4
75000 Tuzla
Bosnia and Herzegovina

U kabinetu

Možete me naći u kabinetu koji se nalazi na Prirodno-matematičkom fakultetu, kancelarija 313 ili u dekanatu Fakulteta.

U kabinetu i dekanatu sam svaki dan, ali obavezno mi prvo napišete email kako bismo odredili vrijeme sastanka unaprijed.

Na drugim fakultetima

Također držim nastavu na Fakultetu elektrotehnike i Ekonomskom fakultetu.

Zavisno od semestra, možete me također naći tamo.